2010/05/00

2010/06/00

2010/07/00

2010/08/00

liuriver 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2010/01/23 
瑠公圳開圳二百七十年紀念 - 270紀事系列活動/圳道植樹活動 - 社區綠手指 …………… (活動詳情)

2010/01/31   
瑠公圳開圳二百七十年紀念 - 270紀事系列活動/浮光掠影 - 流動的歷史 …………… 
(活動詳情)

2010/02/07   
瑠公圳開圳二百七十年紀念 - 270紀事系列活動/兩百七十年戀戀水圳園遊會…………… 
(活動詳情)

2010/04/10   
社區規劃師活動/戀戀寶斗厝 - 老照片老故事………… 
(活動詳情)

2010/04/11   
社區規劃師活動/戀戀寶斗厝 - 走訪寶斗厝…………… 
(活動詳情)

liuriver 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2010 / 01 / 23

DSC_0057.jpg DSC_0058.jpg DSC_0063.jpg DSC_0088.jpg DSC_0148.jpg DSC_0151.jpg DSC_0156.jpg DSC_0185.jpg DSC_0247.jpg DSC_0286.jpg DSC_0354.jpg 


2010 / 01 / 23

DSC_0005.jpg DSC_0013.jpg DSC_0025.jpg DSC_0040.jpg DSC_0049.jpg DSC_0054.jpg DSC_0062.jpg DSC_0106.jpg DSC_0118.jpg DSC_0119.jpg DSC_0123.jpg DSC_0153.jpg DSC_0193.jpg DSC_0194.jpg DSC_0219.jpg DSC_0800.jpg DSC_0935.jpg 


2010 / 02 / 07

DSC02751.JPG DSC02752.JPG DSC02754.JPG DSC02758.JPG DSC02760.JPG DSC02761.JPG DSC02762.JPG DSC02763.JPG DSC02766.JPG

 

 

liuriver 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()